Menu

wij zijn

Human Rights Initiatives.

OVER ONS

De missie van HRI is het waarborgen van mensenrechten in het brede werkveld van migratie in Nederland en Europa. We richten ons daarbij op sociale inclusie, rechtvaardigheid, cohesie, en empowerment.

We zijn dé expert op het gebied van toepassing van fundamentele waarden en mensenrechten. Onze initiatieven zijn verankerd in en dragen bij aan kennis in ontwikkeling. Hiervoor zetten we een breed palet aan kennis en vaardigheden in, beiden naar de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Dit combineren we met een gezonde dosis creativiteit en optimisme. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor (ongedocumenteerde) medemensen, hun naasten en/of opdrachtgevers. Ook baseren we onze gedegen, pragmatische adviezen op kennis en kunde van de praktijk, met een begrip van de bestuurlijke en politieke realiteit waarin we ons momenteel bevinden. We lopen voorop als het gaat om gedurfde, innovatieve dienstverlening en waarborgen daarmee toegankelijke en effectieve ondersteuning voor onze (ongedocumenteerde) medemensen, hun naasten en/of opdrachtgevers.

Visie

 

HRI streeft naar een gelijke, inclusieve, duurzame wereld, waarin elke persoon dezelfde mensenrechten heeft en waarin het niet uitmaakt wie je bent, waar je vandaan komt, wat je huidskleur, religie, seksuele geaardheid, of gender is.

Deze visie drijft ons. Daarnaast vertaald onze visie zich in onze naam (HRI), missie (wat we concreet doen, nu en in de toekomst), waarden en doelstellingen die we in de volgende hoofdstukken uiteen zetten. HRI staat voor:

HUMAN

We richten ons op mensen[1]. We gaan er hierbij uit dat alle mensen eigenaarschap, talent en veerkracht bezitten, en dat ieder mens onderdeel is van een groter systeem. Dat systeem verleent momenteel de ene mens privileges en verplettert de andere mens. Wij zijn ervan overtuigd dat de waarborging van mensenrechten – op individueel niveau, dan wel op systemisch niveau – de weg is naar een wereld waarin ieder mens gelijk is. Hierbij ligt voorlopig onze expertise en focus bij de mobiele medemens, die zich van de ene context naar de andere (heeft) verplaatst en daarbij verschillende obstakels heeft overwonnen, of in systemen verstrikt is geraakt. In dit stuk refereren we naar deze mensen als (de ongedocumenteerde) medemens.

RIGHTS

We richten ons op de waarborging van fundamentele mensenrechten. Leidend hierin zijn voor ons enkele (internationale) verklaringen: de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de European Convention on Human Rights , en de Convention on the Rights of the Child. We beschouwen deze stukken kritisch. Dat betekent dat wij van mening zijn dat deze fundamentele rechten hier en daar toe zijn aan herformuleringen, maar dat zij desalniettemin een belangrijke basis vormen die blijvend moet worden verdedigd.

INITIATIVES

Wij richten ons op initiatieven die betrekking hebben op de twee bovengenoemde. Met andere woorden: initiatieven ten behoeve van het bevorderen of waarborgen van mensenrechten. Een "initiatief" is een eerste stap of aanzet. Wij hanteren dit opzettelijk als een breed paraplu concept waaronder verschillende type initiatieven kunnen vallen. De initiatieven die wij steunen, creëren of waarin we samenwerken zijn creatief, baanbrekend, ondersteunend en duurzaam.

En onze programmatische doelstelling

 

We design

HRI heeft als doel onderzoek, advies, creatieve projecten, communicatie en informatie te ontwerpen en vormgeven. Dat doen we gevraagd en ongevraagd, gericht aan een specifieke persoon of organisatie, of breed aan de samenleving. Hierbij staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het doel van deze activiteiten is het vergroten en verspreiden van kennis en informatie over ongedocumenteerde medemensen, het verbeteren van de communicatie tussen partners of met deelnemers, en het constructief bekritiseren van beleid dat samenleving beïnvloedt. Laatstgenoemde wordt, wanneer mogelijk, gevolgd door (creatieve) ideeën en concrete handvatten over hoe het beter kan.

 

We organise and facilitate

HRI heeft als doel – en onderscheidende identiteit – noodzakelijke partners bij elkaar te brengen, om efficiënte samenwerkingsverbanden te organiseren en faciliteren. Wicked problems oplossen doe je niet alleen, maar in collaboratieve verbanden. Wanneer deze samenwerkingen losjes georganiseerd zijn is het moeilijker om tot het behalen van doelstellingen te komen. Daarnaast bevinden zich in het migratie werkveld onwaarschijnlijke partners, die vanuit diametraal tegenovergestelde ideologische en politieke standpunten hun werk doen. Het is noodzakelijk dat er een neutrale, genuanceerde partij is die deze ogenschijnlijk onwaarschijnlijke samenwerking te faciliteren. Dat is een unieke kwaliteit van HRI die we in de toekomst ook buiten de Amsterdamse context willen inzetten.

 

We promote

Alle kennis die tot nu toe is opgebouwd in het kader van de werkzaamheden, vindt nog niet altijd haar weg 'naar buiten'. Daarmee bedoelen we: richting de samenleving, politici, of uitvoeringsorganisaties die zouden moeten bewegen wanneer zij worden blootgesteld aan deze kennis. Om dit doel te bewerkstellingen zal HRI zich richten op lobby, informatieverspreiding en educatie. Daarbij handelen wij politiserend; wij staan naast de ongedocumenteerde medemens die veelal niet gehoord wordt, en doen er alles aan hun geluid te amplificeren. Door middel hiervan wil HRI 'naar buiten' treden met opgebouwde kennis, en zo meer actoren buiten het huidige werkveld bij het thema betrekken en aandachtig maken voor de ongedocumenteerde medemens.

 

We collaborate in

Om bovenstaande nog meer te extrapoleren zal HRI samenwerken met partners in campagnes, demonstraties, allianties, strategisch procederen, en internationale netwerken. Daarbij zoeken we samenwerkingen op thema's die dergelijke samenwerking behoeven. Hier kunnen we luidkeels aan meedoen, waar dat op andere momenten niet bij onze rol past. Het doel van deze activiteiten is het vergroten van ons netwerk en slagkracht.

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

Vero molestiae sed aut natus excepturi. Et tempora numquam. Temporibus iusto quo.Unde dolorem corrupti neque nisi.

CONTACT

Waar vind je ons

Houtmankade 334
1013 RR
Amsterdam